Webinar: 'Sostenibilitat i grups d'interès', a càrrec de Marian Torres
Data: 15/03/2018 (dd/mm/yyyy)
Hora: 14:00
Lloc: Online
Has oblidat la teva contrasenya?
Modalitat Inscripció(*):
Tipus Document(*):
Nacionalitat(*):
Id. Document(*):
Nom(*):
Primer cognom(*):
Segon cognom(*): No tinc segon cognom
Telefon mòbil(*): - (Codi país - Numero)
Email contacte(*):
Empresa actual(*):
Càrrec actual(*):
Els camps marcats amb un asterisc (*) s'han d'emplenar de forma obligatòria.
L'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE us comunica que les dades subministrades s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable la pròpia Associació d'Antics Alumnes d'ESADE, i s'utilitzaran únicament per als fins propis d'aquesta Associació.
Els destinataris de la informació subministrada són el personal i els col·laboradors de l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE.
En tot cas, esteu facultats per a exercir els drets d¿oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per a exercir aquests drets, com també per a sol·licitar qualsevol aclariment, us podeu adreçar per escrit a l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE, avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona.
Un cop emplenat aquest formulari, l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE queda facultada per a tractar i comunicar les vostres dades de caràcter personal als seus ens col·laboradors i a les institucions annexes per a l'acompliment de les finalitats relacionades directament amb les seves funcions, entre d'altres la Fundació ESADE i la Universitat Ramon Llull, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Així mateix, l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE queda facultada per a fer-vos comunicacions per via electrònica sobre les seves activitats i les d'institucions afins, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol.