Vés al contingut

 

Vols ser un voluntari internacional de projectes de mercats inclusius?

La col·laboració entre Alumni Social i el SUD, en forma de consultoria solidària a l’estranger, palesa l’orientació que ESADE entén que han de tenir els projectes de cooperació realitzats des de l’àmbit professional: incidir no tan sols en el projecte objecte d’assessorament, sinó també en la persona que fa aquest assessorament:

  • Impacte en el projecte, mitjançant la participació d’antics alumnes amb gran bagatge professional, que combinen la labor in situ amb el treball a distància en els països més empobrits.
  • Impacte en les persones, a través d’un programa de formació per als alumnes de darrer curs que participen en el projecte, amb l’objectiu de suscitar-hi el valor de la solidaritat i fer-los conèixer un món injust i ric (en molts sentits) a través de l’exercici de la seva professió.

Són projectes en què antics alumnes sènior interaccionen amb alumnes actuals. Primer, s’hi desplacen els antics alumnes, fan una consultoria in situ i en tornen després d’identificar aquelles accions en què després els alumnes del programa SUD podran desenvolupar les seves pràctiques.

Durant la seva estada, aquests alumnes són tutoritzats a distància pels antics alumnes participants a través de les noves tecnologies. Busquem relacions de col·laboració i implicació duradores en el temps, que assegurin la sostenibilitat de les empreses, normalment cooperatives, com a projecte inclusiu.

  • Desplaçament in situ entre dues i tres setmanes. Treball de consultoria sobre el terreny. Detecció d’oportunitats de treball per a estudiants, anàlisi del potencial i accions de millora de l’organització amb vista al futur.
  • Tutorització a distància dels alumnes que s’hi desplacen posteriorment.
  • Implicació durant un mínim de dos anys en el seguiment del projecte assignat. Reunions bimensuals per Skype de control, evolució i recomanacions per a l’assoliment dels objectius.
  • Cerquem antics alumnes amb bagatge a l’empresa pròpia, en una start-up, un negoci familiar o una emprenedoria.
  • Amb experiència en països en via de desenvolupament i habituats a viatjar.
  • Persones amb sentit de la responsabilitat social i amb sensibilitat, empatia i compromís.
  • Professionalment resolutives, polivalents, multidisciplinàries, d’acció.
  • Flexibles i adaptables.

Projectes que oferim

Des de 2012, CCAIJO dóna suport a les comunitats rurals del departament d’Ocongate, Cuzco (Perú), en la producció de llet (més de 500 famílies) i l’enfortiment de l’emprenedoria en l’elaboració de derivats lactis. La col·laboració se centrarà a:

 

- Enfortir els sistemes de control de costos amb vista a una construcció millor i més justa de preus i transferències entre els col·lectius implicats.

- Estandarditzar els processos productius a les plantes familiars i de la sala de maduració de formatges.

- Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comercialització que involucri tots els associats.

- Donar suport a la planificació del procés de desenvolupament de la cadena productiva de llet del districte d’Ocongate.

- Enriquir les aptituds en gestió empresarial dels equips tècnics de CCAIJO que participen en iniciatives productives empresarials i socials.

L’any 2003, neix l’APPROCAP al departament de Piura, al nord del Perú, amb l’objectiu d’enfortir els processos productius del cacau. Els darrers cinc anys, el CIPCA ha donat suport a l’associació en la millora de les pràctiques agroecològiques, que ha aconseguit multiplicar per tres la producció de gra de cacau sec per hectàrea. La col·laboració se centrarà a:

- Introduir tècniques de gestió empresarial per a una administració eficient de l'organització i donar sostenibilitat a la iniciativa.

- Millorar l'acompliment productiu i comercial de l'organització, optimitzant la qualitat de la seva oferta i ampliant-ne els mercats.

- Disposar d’un marc tècnic i acadèmic que doni suport conceptual a l'experiència pràctica de la iniciativa.

Societat de responsabilitat limitada amb seu a Mizque, Cochabamba (Bolívia). Es tracta d’una empresa que rebrà el suport pressupostari d’Intermón Oxfam i que té molt potencial per ajudar els petits productors de maní (cacauets) perquè augmentin les seves vendes i estabilitzin els ingressos. L’empresa té un client fix d’Alemanya que li garanteix un volum. El problema principal és una qüestió relativa als cash flows per temps de producció i a la dependència dels “coyotes” (intermediaris). La col·laboració se centrarà a:

- Donar-li suport per definir el cash flow anual de l’any 2018 i, d’una manera especial, durant el període de compra i venda del cacauet, que va d’abril a juliol.

- Diagnosticar i proposar millores en la gestió interna, que actualment és molt artesana. El seu gerent és un “home orquestra”. Se l’ha d’ajudar a organitzar els processos i a delegar.

- Definir la nova política comercial, que compti amb un canal de venda al gran consum.

El programa neix l’any 2014 per promoure el desenvolupament de petites i mitjanes empreses als països en via de desenvolupament. El programa se centra en les empreses rurals que es troben en una fase inicial de desenvolupament i amb potencial per tenir un gran impacte en la lluita contra la pobresa dels petits productors rurals. La col·laboració se centrarà a:

- Aportar coneixements en estratègies per augmentar la cartera de clientes.

- Donar suport a la millora organitzativa per a un control més eficient de la gestió.

- Donar suport a la detecció de sinergies i elaboració d’un pla d’acció entre les diverses associacions de productores de soja.

La Fundación Suyusama és una iniciativa que van llançar l’any 2012 els GAAC, grups autogestionats d’estalvi i crèdit. Concretament, es tracta d’uns grups rurals de persones que estalvien en conjunt i prenen petits préstecs d’aquests estalvis amb els objectius següents:

- Crear llaços de solidaritat i veïnatge entre les comunitats rurals.
- Consolidar la cultura de l’estalvi i la seva funció per a la millora de les condicions de vida de les famílies rurals.
- Construir un sistema comunitari, solidari i alternatiu per accedir al microcrèdit.
- Generar alternatives de finançament a les necessitats i a les emprenedories des de les pròpies famílies i comunitats.
- Promoure l’economia solidària com a mecanisme de desenvolupament de la ruralitat, amb l’estratègia general i economicofinancera d’una empresa de fruites i verdures.

Els consultors del projecte Together estudien el disseny de models de negoci sostenibles i pertinents a l’entorn i a la dinàmica socioeconòmica i cultural de les famílies pageses i indígenes acompanyades, amb l’objectiu de crear un model solidari de negoci que enforteixi els circuits econòmics locals i potenciï la capacitat i les oportunitats locals. A més, analitza el mecanisme d’estalvi i de crèdit més coherents amb la situació.

L’any 2007, amb l’ajuda de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), es constitueix al Bañado Sur (Asunción) un Centre d’Atenció Familiar per donar suport a les 25.000 persones que viuen a la zona en situació de pobresa o pobresa extrema. CATEURA neix l’any 2018 amb l’objectiu de comercialitzar l’artesania que elaboren les dones del Bañado Sur a partir de materials reciclats (la majoria provinents de l’abocador municipal, situat al mateix barri).

La col·laboració se centra a:
•    Proporcionar a les dones artesanes les habilitats i els coneixements empresarials necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, per tal d’aconseguir donar-los independència econòmica i apoderament.
•    Definir el producte, la cadena de subministrament i l’estratègia de comercialització adequades.
•    Ajudar a identificar sinergies i col·laboracions amb altres agents del sector (dissenyadors, fires, etc.).

Madre Tierra és una societat de responsabilitat limitada, que és propietat de dues associacions de petits productors. Ofereix polpa congelada i altres derivats a base de margalló del Brasil (azaí) i cupuaçu (copoazú), fruits tropicals autòctons i ecològics amb una alta demanda al mercat. Madre Tierra és una empresa madura, amb potencial per oferir uns mitjans de vida sostenibles per a 300 famílies productores. El seu model és totalment sostenible des del punt de vista mediambiental. Aplica sistemes agroforestals per lluitar contra la desforestació i la dependència de l’explotació de fusta de la regió. 

- L’empresa té uns objectius socials i mediambientals ben definits. No obstant això, un dels seus reptes principals continua essent l’accés a una logística adequada que li permeti transportar la producció a un bon cost.

- El programa se centrarà a enfortir la comercialització de la polpa de fruites exòtiques (margalló del Brasil i cupuaçu).

Des de l’any 2018, l’emprenedora María Rosa Chuquima està apostant per la inclusió a totes les fases de la cadena de valor. Aquesta ambiciosa agrònoma va fundar junt amb el seu marit El Huerto, amb la finalitat de respondre a una demanda no satisfeta de llavors i plançons d’hortalisses per a la producció a la zona andina de Bolívia, i oferir inputs de més bona qualitat que els que es troben al mercat (importats i de contraban).

- El programa conjunt amb Oxfam permetrà professionalitzar l’empresa, disposar d’una estratègia específica per treballar amb els productors d’hortalisses més vulnerables i incorporar les dones a l’empresa com a empleades i com a col·laboradores.

- També cerca la millora de les capacitats tècniques de producció, comercialització i finances internes en el sector de l’horticultura i les llavors. 

Inscriu-te!

Obrim nova convocatòria de voluntariat internacional TOGETHER per a projectes de mercats inclusius.

Together

ESADE Alumni Solidari i el SUD d’ESADE col·laboren conjuntament en diversos projectes en països en via de desenvolupament, amb l’objectiu de contribuir a generar-hi activitat productiva.