Vés al contingut

 

Vols ser un voluntari internacional de projectes de mercats inclusius?

La col·laboració entre Alumni Social i el SUD, en forma de consultoria solidària a l’estranger, palesa l’orientació que ESADE entén que han de tenir els projectes de cooperació realitzats des de l’àmbit professional: incidir no tan sols en el projecte objecte d’assessorament, sinó també en la persona que fa aquest assessorament:

  • Impacte en el projecte, mitjançant la participació d’antics alumnes amb gran bagatge professional, que combinen la labor in situ amb el treball a distància en els països més empobrits.
  • Impacte en les persones, a través d’un programa de formació per als alumnes de darrer curs que participen en el projecte, amb l’objectiu de suscitar-hi el valor de la solidaritat i fer-los conèixer un món injust i ric (en molts sentits) a través de l’exercici de la seva professió.

Són projectes en què antics alumnes sènior interaccionen amb alumnes actuals. Primer, s’hi desplacen els antics alumnes, fan una consultoria in situ i en tornen després d’identificar aquelles accions en què després els alumnes del programa SUD podran desenvolupar les seves pràctiques.

Durant la seva estada, aquests alumnes són tutoritzats a distància pels antics alumnes participants a través de les noves tecnologies. Busquem relacions de col·laboració i implicació duradores en el temps, que assegurin la sostenibilitat de les empreses, normalment cooperatives, com a projecte inclusiu.

  • Desplaçament in situ entre dues i tres setmanes. Treball de consultoria sobre el terreny. Detecció d’oportunitats de treball per a estudiants, anàlisi del potencial i accions de millora de l’organització amb vista al futur.
  • Tutorització a distància dels alumnes que s’hi desplacen posteriorment.
  • Implicació durant un mínim de dos anys en el seguiment del projecte assignat. Reunions bimensuals per Skype de control, evolució i recomanacions per a l’assoliment dels objectius.
  • Cerquem antics alumnes amb bagatge a l’empresa pròpia, en una start-up, un negoci familiar o una emprenedoria.
  • Amb experiència en països en via de desenvolupament i habituats a viatjar.
  • Persones amb sentit de la responsabilitat social i amb sensibilitat, empatia i compromís.
  • Professionalment resolutives, polivalents, multidisciplinàries, d’acció.
  • Flexibles i adaptables.

Projectes que oferim

Des de 2012, CCAIJO dóna suport a les comunitats rurals del departament d’Ocongate, Cuzco (Perú), en la producció de llet (més de 500 famílies) i l’enfortiment de l’emprenedoria en l’elaboració de derivats lactis. La col·laboració se centrarà a:

 

- Enfortir els sistemes de control de costos amb vista a una construcció millor i més justa de preus i transferències entre els col·lectius implicats.

- Estandarditzar els processos productius a les plantes familiars i de la sala de maduració de formatges.

- Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comercialització que involucri tots els associats.

- Donar suport a la planificació del procés de desenvolupament de la cadena productiva de llet del districte d’Ocongate.

- Enriquir les aptituds en gestió empresarial dels equips tècnics de CCAIJO que participen en iniciatives productives empresarials i socials.

L’any 2003, neix l’APPROCAP al departament de Piura, al nord del Perú, amb l’objectiu d’enfortir els processos productius del cacau. Els darrers cinc anys, el CIPCA ha donat suport a l’associació en la millora de les pràctiques agroecològiques, que ha aconseguit multiplicar per tres la producció de gra de cacau sec per hectàrea. La col·laboració se centrarà a:

- Introduir tècniques de gestió empresarial per a una administració eficient de l'organització i donar sostenibilitat a la iniciativa.

- Millorar l'acompliment productiu i comercial de l'organització, optimitzant la qualitat de la seva oferta i ampliant-ne els mercats.

- Disposar d’un marc tècnic i acadèmic que doni suport conceptual a l'experiència pràctica de la iniciativa.

Societat de responsabilitat limitada amb seu a Mizque, Cochabamba (Bolívia). Es tracta d’una empresa que rebrà el suport pressupostari d’Intermón Oxfam i que té molt potencial per ajudar els petits productors de maní (cacauets) perquè augmentin les seves vendes i estabilitzin els ingressos. L’empresa té un client fix d’Alemanya que li garanteix un volum. El problema principal és una qüestió relativa als cash flows per temps de producció i a la dependència dels “coyotes” (intermediaris). La col·laboració se centrarà a:

- Donar-li suport per definir el cash flow anual de l’any 2018 i, d’una manera especial, durant el període de compra i venda del cacauet, que va d’abril a juliol.

- Diagnosticar i proposar millores en la gestió interna, que actualment és molt artesana. El seu gerent és un “home orquestra”. Se l’ha d’ajudar a organitzar els processos i a delegar.

- Definir la nova política comercial, que compti amb un canal de venda al gran consum.

El programa neix l’any 2014 per promoure el desenvolupament de petites i mitjanes empreses als països en via de desenvolupament. El programa se centra en les empreses rurals que es troben en una fase inicial de desenvolupament i amb potencial per tenir un gran impacte en la lluita contra la pobresa dels petits productors rurals. La col·laboració se centrarà a:

- Aportar coneixements en estratègies per augmentar la cartera de clientes.

- Donar suport a la millora organitzativa per a un control més eficient de la gestió.

- Donar suport a la detecció de sinergies i elaboració d’un pla d’acció entre les diverses associacions de productores de soja.

Inscriu-te!

Obrim nova convocatòria de voluntariat internacional TOGETHER per a projectes de mercats inclusius.

Contacte

Si tens cap dubte o en vols obtenir més informació, pots trucar-nos i preguntar per Isabel Rallo.

Barcelona
93 553 02 17 Isabel Rallo

Together

ESADE Alumni Solidari i el SUD d’ESADE col·laboren conjuntament en diversos projectes en països en via de desenvolupament, amb l’objectiu de contribuir a generar-hi activitat productiva.