Vés al contingut

Aspectes fiscals rellevants a la tercera joventut

Castellà

El Club Senior ESADE Alumni organitza aquesta sessió per donar resposta a algunes preguntes relacionades amb la jubilació:

- Quan i com convé rescatar els plans de pensions?
- Convé beneficiar-se de l’exempció que s’atorga a la venda de l’habitatge habitual? Es pot aplicar aquest avantatge a la venda d’una segona residència?
- Convé fer una operació amb rendes vitalícies o una hipoteca inversa? Com són i quins problemes comporten?

S’hi analitzaran els aspectes següents:

-    Rescat dels plans de pensions: aspectes rellevants
Revisarem els terminis legals establerts per al rescat dels plans de pensions i analitzarem l’impacte en els tipus marginals de l’IRPF produït pel rescat dels plans de pensions, fent èmfasi especialment en les aportacions amb dret de reducció del 40 %.

-    Exempció a l’IRPF per la transmissió de l’habitatge habitual
Comentarem l’abast d’aquest avantatge tributari, i analitzarem els terminis i les circumstàncies perquè un habitatge es consideri habitual o una segona residència pugui convertir-se en habitatge habitual.

-    Rendes vitalícies i hipoteques inverses
Analitzarem el tractament tributari que l’IRPF atorga a les rendes vitalícies, en funció de l’edat del contribuent, i comentarem específicament el tractament de les rendes vitalícies constituïdes amb l’aportació d’un capital monetari i les hipoteques inverses sobre l’habitatge del contribuent.

Ponents:

Eulàlia Vilaclara Fatjó (Lic&Màster 77)

Economista
Advocat
Antiga professora col·laboradora d’ESADE
Sòcia del bufet professional Mateos Advocats

Carolina Riera Rossell

Advocat
Antiga professora col·laboradora d’ESADE
Sòcia del bufet professional Mateos Advocats