Vés al contingut

'La gestió dels recursos externs: l'strategic sourcing', amb Ramon Sagarra, col·laborador acadèmic

Programa de continuidad | Castellà

14febrer 2017 de 19:30h a 21:00h

CRÒNICA

El proppassat 14 de febrer, ESADE Alumni va organitzar una nova sessió del Programa de Continuïtat, titulada ''La gestió dels recursos externs: l’strategic sourcing'', a càrrec del professor Ramon Sagarra, col·laborador acadèmic del Departament de Direcció General i Estratègia d’ESADE.

El professor va iniciar la trobada reflexionant sobre la situació econòmica actual i la importància que les empreses i els directius desenvolupin el seu talent i les capacitats per generar més avantatges competitius a llarg termini. En aquesta línia, Sagarra va insistir que la rendibilitat d’una empresa està relacionada directament amb la utilització eficient dels seus recursos interns i dels externs que li aporta la xarxa de proveïdors.

''Reduir els costos continua essent el més important. Si intentes convèncer la direcció que compri a un preu més alt, independentment de la qualitat, probablement et trobaràs al carrer'', va afirmar Ramon Sagarra, per insistir en la necessitat d’optimitzar la despesa i subratllar-ne el paper que té entre els objectius principals de l’empresa.

Tanmateix, una altra de les fites i de les estratègies de la direcció és esdevenir el millor client del proveïdor per tal de tenir més capacitat de negociació amb ell. En aquest sentit, Sagarra es va referir a la importància de l’strategic sourcing, una metodologia orientada a reduir els costos totals dels materials, béns i serveis contractats, identificant les millors formes de proveïment a menys cost i amb la màxima qualitat, i seleccionant els proveïdors més idonis.

''Hem d’anar amb molta cura amb el perfil professional que escollim i valorar la solvència del proveïdor'', va aconsellar el professor. En definitiva, hem d’assumir i gestionar aquests riscos de la manera més eficaç possible.

El model de l’strategic sourcing va més enllà d’un mer proveïment. Comporta una transformació profunda de l’àrea tradicional de compres, que passa a convertir-se en un model de gestió dels recursos externs, que crea valor i dialoga amb el proveïdor. Amb aquest model, els proveïdors s’impliquen més en el model de negoci i en les necessitats particulars de l’empresa, cosa que aporta valor. L’strategic sourcing es defineix, doncs, com l’obtenció, a partir de recursos externs –béns i serveis–, del coneixement i de la innovació necessaris per crear i mantenir l’avantatge competitiu de l’empresa.

Però, qui assumeix la responsabilitat de gestionar els recursos externs? La gestió dels recursos externs de l’empresa és un ítem del qual no es responsable cap figura en concret. Així doncs, sorgeix la necessitat d’organitzar aquesta tasca i assignar-li una estructura clara. El model de l’strategic sourcing per a la gestió dels recursos externs requereix un perfil professional amb visió de negoci, que vagi més enllà de la mera valoració cost-benefici i entengui les necessitats reals de l’empresa, per tal d’obtenir la millor solució del mercat.

El gestor dels recursos externs és el responsable de connectar la necessitat del negoci amb les capacitats dels proveïdors i, per fer-ho, ha de traçar un pla integrat amb el negoci, conèixer el mercat de proveïdors, aportar resultats immediats, i reduir i simplificar els processos de compres, entre d’altres funcions. Les seves qualitats professionals principals són la capacitat de treball en equip, la visió del negoci i l’atracció del talent. En definitiva, comporta passar d’un cap de compres a un director de recursos externs amb gran capacitat de diàleg amb la direcció.

Transformar una àrea tradicional de compres en un model de gestió dels recursos externs no és una tasca gens fàcil i requereix un gran compromís per part de l’equip directiu, que ha de conèixer el model. Així mateix, cal valorar quins elements aportarà al negoci i quines en seran les conseqüències immediates i a llarg termini. En definitiva, és imprescindible planificar la seva gestió per tal d’assolir els objectius fixats.

 

 

Programa

ESADE Alumni
et convida a aquesta sessió del Programa de Continuïtat, titulada ''La gestió dels recursos externs: l’strategic sourcing'', a càrrec de Ramon Sagarra, col·laborador acadèmic del Departament de Direcció General i Estratègia d’ESADE.

La rendibilitat d’una empresa està relacionada directament amb l’ús eficient dels recursos interns i dels externs que aporten la xarxa de proveïdors. L’strategic sourcing és l’enfocament per aconseguir captar el màxim valor que els proveïdors han d’aportar al negoci.

Des d’un altre punt de vista, la competitivitat de l’empresa consisteix a oferir el màxim valor als clients amb el cost mínim. Les despeses principals de l’empresa són les seves compres i els seus salaris. Per tant, l’optimització de la despesa passa per maximitzar la compra. Però, qui assumeix la responsabilitat de gestionar els recursos externs? La realitat és que aquesta responsabilitat queda diluïda dins l’organització.

El model de strategic sourcing per a la gestió dels recursos externs requereix un perfil professional amb visió de negoci, orientat al value for money, capaç d’anar més enllà d’oferir simplement un bon servei de proveïment, que s’integri com a business partner, entengui les necessitats reals de l’empresa i en cerqui la millor solució al mercat.

La transformació d’una àrea tradicional de compres en un model de gestió dels recursos externs requereix el compromís decidit de l’equip directiu de l’empresa. Els directius han d’entendre el model de l’strategic sourcing, l’aportació que aquest pot fer al negoci, les seves conseqüències per a l’organització i la gestió del canvi en ella per tal d’aconseguir implantar-lo de manera efectiva.

 

 

Ramón Sagarra

És col·laborador acadèmic del Departament de Direcció General i Estratègia d’ESADE. Enginyer químic per l’IQS i enginyer industrial per la Universitat Ramon Llull, i diplomat pel IESE.

EXPERIÈNCIA ACADÈMICA

•    Director del Master in International Purchasing de la Universitat Ramon Llull (URL)
•    Director del Diploma en Sourcing de la Universidad Adolfo Ibáñez (Xile)
•    Director del Màster en Gestió de l’Empresa Industrial (IQS)
•    President de la Càtedra de Strategic Sourcing UAI-Santander, UAI
•    Professor associat de la URL

HA FET CURSOS A:

•    Espanya: Endesa, Santander, Ferrovial, BBVA, Repsol, FCC i GNF
•    Amèrica Llatina: Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de San Sebastián, Bio-Bio, Concepción (Xile); INALDE (Colòmbia); Universidad Austral (Argentina); TEC de Monterrey (Mèxic)

HISTORIAL PROFESSIONAL

•    Conseller delegat de Barcelona Activa i director general de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona
•    Director general de Màrqueting i Vendes de Roche
•    Director d’àrea de Boehringer Ingelheim
•    Director de divisió de Henkel
•    Director de Nalco Chemicals per al Nord d’Espanya i Xile
•    Enginyer de Processos d’Induquímica, CEPSA

 

 

Per a més informació:
esadealumni@esade.edu