Vés al contingut

Workshop: Mètriques clau per a les startups digitals

Castellà

30maig 2018 de 19:00h a 20:30h

ESADE Alumni Entrepreneurship et convida a un workshop per ajudar-te a identificar les mètriques bàsiques per a les startups digitals, que tindrà lloc a ESADE Madrid el proper 30 de maig, a partir de les 19.00 h.

Aquest workshop s’adreça a totes aquelles persones que tinguin una startup digital i vulguin treballar amb mètriques i conèixer, de forma objectiva, el bon funcionament de la startup. Amb aquesta sessió, gràcies al seu enfocament pràctic, seràs capaç d’identificar les mètriques bàsiques per al desenvolupament del projecte, aprendre’n la mecànica, calcular-les, analitzar-les i entendre-les. 

 

 

Programa

1.    Introducció i presentació

2.    Fonaments de les mètriques per a les startups:
       - Característiques de les bones mètriques
       - Treballar amb valors absoluts vs. ràtios
       - Càlcul del cost del client: CAC, CPC, etc.
       - Càlcul del valor econòmic del client: CLT, CLTV, etc.
       - Costos fixos i variables

3.    Mètriques bàsiques i factors impulsors de l’èxit, segons el model de negoci:
       - E-commerce
       - SaaS
       - Marketplace

4.    Aplicació de les mètriques en el cas concret de la teva startup

 

 

Oscar Vayreda

Actualment, la seva dedicació se centra en dos àmbits: d'una banda, ajudar els emprenedors i inversors perquè les seves start-ups tinguin l'èxit i, de l'altra, ajudar les empreses a aprofitar les oportunitats de la transformació digital.

L’any 1996, es va iniciar com a emprenedor i CTO cofundant una start-up d'e-learning. El 2008, va cofundar Digital Seed, de la qual fou conseller delegat fins que va ser adquirida per una altra empresa l'octubre de 2012.

Ha treballat en empreses multinacionals (IBM) i pimes (GECSA), i com a consultor autònom. D’entre els sectors en què ha participat destaquen el de la consultoria (IBM), el tecnològic (Lotus Development), el de la comunicació i la publicitat (Abilbo), el de la gestió del coneixement (GECSA), el del màrqueting (Digital Seed) i el de l'e-learning (Retelcom).

Ha estat professor de diversos màsters (UPC i IQS) i graus universitaris (URL), i en altres entorns no reglats.

 

 

 

Per a més informació:
935 530 217
entrepreneurship@alumni.esade.edu