Vés al contingut
Daniel Cornudella

15 anys d’Esade Alumni Social

Entrevista a Daniel Cornudella (Lic&MBA ‘85 / DP-EP ‘03),
director d’Operacions del RAC

 

Què destacaries de la teva participació en els projectes d’Esade Alumni Solidari? Què és el que et va impactar més?

El primer que em va impactar –i que em continua impactant– és l’energia positiva que genera Alumni Solidari: les reunions col·lectives, les reunions d’equip, les reunions amb les ONG… Són molt gratificants per la motivació de tots a treballar per millorar i ajudar els qui més ho necessiten. He après la dimensió del tercer sector amb grans professionals i, sobretot, una aproximació als problemes amb una orientació a les persones a qui es vol ajudar per davant de qualsevol altra consideració. El mètode de treball del projecte, amb voluntaris, també és una experiència molt positiva. He après a coordinar persones amb diferents funcions i experiències, en funció de la seva disponibilitat a cada moment i, amb la generositat de tots, cercar la millor manera d’abordar el projecte a cada moment.

Mantens el contacte amb alguna d’aquestes organitzacions o, en general, amb el tercer sector i amb el món social? T’ha canviat la percepció que en tenies i la forma d’implicar-te socialment?

Tinc contactes esporàdics amb les fundacions amb què he col·laborat, encara que l’enfocament principal és amb la fundació amb la qual cooperem contínuament. Participo també com a voluntari en fundacions que elaboren estudis clínics per investigar i trobar solucions pal·liatives i curatives a malalties actuals. Vaig aprenent cada dia de la gran dimensió del tercer sector, de la gran quantitat de gent implicada i de l’amplitud d’objectius que cobreix. El que em continua sorprenent és la manca de visibilitat que té a la societat, sobretot als mitjans de comunicació; aquesta és, per mi, una de les assignatures pendents.

Per què vas decidir que volies ser voluntari d’Alumni Solidari? Per què vas repetir l’experiència?

Per la necessitat d’ajudar a construir un món millor i menys desigual, i per la voluntat que la meva aportació fos valuosa i tingués un sentit. El fet que ho gestionés Esade Alumni em donava confiança, en aquest sentit.

Què diries que reben els voluntaris que fan aquesta labor solidària? Alguna idea per animar els altres a participar-hi de cara al futur?

El retorn és molt valuós per al voluntari. En primer lloc, des del punt de vista emocional, et genera una dinàmica positiva i una sensació de complir amb les teves obligacions socials molt important. També és una escola pràctica de gestió: aprens dels companys, de les organitzacions i de les teves pròpies recerques i treballs. Finalment, coneixes el tercer sector, que t’ensenya un món més solidari i positiu.

Què creus que aporta Alumni Solidari a les organitzacions amb què col·labora? Creus que contribueix efectivament a la professionalització i a la sostenibilitat durant el procés d’acompanyament?

Crec que l’aportació a les organitzacions és doble: d’una banda, reben la formulació d’un projecte que s’ajusta a les seves necessitats, atès que l’han seleccionat ells, i, d’altra banda, i per damunt de tot, aprenen treballant amb els voluntaris d’Esade Alumni. Els ajudem a veure la seva gestió des d’un punt de vista diferent, els reforcem allò que ja fan bé i els ajudem a identificar accions de millora on hi ha oportunitats.

Com penses que influeix tenir un tercer sector fort en la nostra societat? Creus en la innovació social com a base per al canvi, que tots nosaltres podem ser agents del canvi?

Atesa la tendència de l’Estat actual de reduir la seva aportació per a una societat més justa i igualitària, el tercer sector ha d’eixamplar la seva dimensió, la seva influència i la seva presència en el dia a dia dels ciutadans. Sense el tercer sector, actualment la convivència seria impossible, per la manca d’equitat. Cal la participació de tots els ciutadans per millorar la dimensió social. Crec que una part important de la implicació individual parteix d’una actitud inclusiva i col·laboradora amb la societat.

En què ha canviat la teva trajectòria o experiència professional arran d’aquesta col·laboració amb el tercer sector?

He incorporat a la meva manera de gestionar i prendre decisions una orientació més marcada cap a les persones que necessiten cobrir les seves necessitats i he millorat la pràctica de gestió d’equips. Combinar i treure el màxim resultat de les aportacions i dels treballs de professionals tan competents i tan diversos, amb importants restriccions de temps i logístiques, és un aprenentatge molt valuós.

Com creus que el projecte d’Esade Alumni Solidari encaixa dins l’Associació d’Antics Alumnes d’Esade? Hi aporta orgull de pertinença? Concorda amb els valors promoguts per Esade?

L’encaix d’Alumni Solidari dins Esade Alumni és molt positiu i necessari; aporta aquesta aproximació al tercer sector que, en general, els antics alumnes no tenim. D’altra banda, la meva opinió és que, igual que el tercer sector és poc conegut a la societat, Alumni Solidari és poc conegut i difós entre els antics alumnes. Vull felicitar els líders d’Alumni Solidari, des dels patrons i els membres de la junta d’Esade Alumni fins als seus gestors, i agrair-los el compromís i els projectes que impulsen. Des d’aquí, m’agradaria encoratjar els antics alumnes d’Esade a participar en el programa, perquè tots hi trobaran un motiu de satisfacció, pel fet de poder ajudar des del coneixement al creixement personal.

15 aniversario consultores solidarios