Vés al contingut

15 anys d’Esade Alumni Social

Esade Alumni Social també treballa per generar economia productiva en països en via desenvolupament. Aquest curs, s’han encetat quatre nous projectes al Perú, a Bolívia i al Paraguai, en què contribueixen activament vuit antics alumnes d’Esade.

Aquestes consultories internacionals es coneixen com a projectes Together, atès que es gestionen en coordinació amb el SUD (Servei Universitari per al Desenvolupament) d’Esade. Són una prova més que tots plegats podem participar en la construcció activa d’una societat més justa i d’un món més sostenible.

 

1.Perú: CCAIJO & Sumac Ausangate

Des del 2012, el CCAIJO assisteix les comunitats rurals del districte d’Ocongate, a Cusco (Perú) en la producció de llet (més de 500 famílies) i el foment de l’emprenedoria en l’elaboració de derivats lactis. La col·laboració se centra a: 

 • Enfortir els sistemes de control de costos per a una fixació millor i més justa dels preus i les transferències entre els col·lectius implicats.
 • Estandarditzar els processos productius a les plantes familiars i a la sala de maduració de formatges.
 • Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comercialització que involucri tots els associats.
 • Donar suport a la planificació del procés de desenvolupament de la cadena productiva de llet del districte d’Ocongate. 
 • Enriquir les capacitats de gestió empresarial dels equips de tècnics del CCAIJO que intervenen en iniciatives productives, empresarials i socials.

2.Perú: CIPCA & Asociación APPROCAP (producció de cacau)

L’any 2003, neix APPROCAP al departament de Piura, al nord del Perú, amb l’objectiu d’enfortir els processos productius del cacau. Als darrers cinc anys, el CIPCA ha assistit l’associació en la millora de les pràctiques agroecològiques i ha aconseguit multiplicar per tres la producció de gra de cacau sec per hectàrea. La consultoria té per objectiu: 

 • Introduir tècniques de gestió empresarial per a una administració eficient de l’organització i donar sostenibilitat a la iniciativa. 
 • Millorar l’acompliment productiu i comercial de l’organització, millorant la qualitat de la seva oferta i ampliant els seus mercats. 
 • Tenir un marc tècnic i acadèmic que atorgui suport conceptual a l’experiència pràctica de la iniciativa.

3. Bolívia: Oxfam Intermón. Programa «Empresas que cambian vidas», cooperatives de cacauets APROMAM

Empresa SRL radicada a Mizque, Cochabamba (Bolívia). Es tracta d’una empresa que rep suport pressupostari d’Oxfam Intermón i que ajuda més de 200 famílies de petits productors de maní (cacauets) perquè augmentin les vendes i estabilitzin els ingressos. El seu problema principal són els fluxos d’efectiu per temps de producció i la dependència de coyotes (intermediaris). Així doncs, es treballa en: 

 • Ajudar a definir el flux d’efectiu anual de l’any i, especialment, durant el període de compravenda del cacauet, de l’abril al juliol. 
 • Diagnosticar i proposar millores en la gestió interna, que actualment és molt artesana. El seu gerent és un «home orquestra». Cal ajudar-lo a organitzar els processos i a trobar persones en qui pugui delegar algunes tasques. 
 • Definir una nova política comercial que tingui un canal de venda al gran consum per complementar els clients i diversificar-ne el risc.

4. Paraguai: Oxfam Intermón. Programa «Empresas que cambian vidas», cooperatives de soja

El programa neix l’any 2014 per promoure el desenvolupament de petites i mitjanes empreses en països en via de desenvolupament. Se centra en les empreses rurals que es troben en la fase inicial de desenvolupament i que tenen potencial per tenir un alt impacte en la lluita contra la pobresa dels petits productors rurals. La col·laboració consisteix a:

 • Aportar coneixements en estratègies per tal d’augmentar la cartera de clients.
 • Ajudar en la millora organitzativa per assolir un control de gestió més eficient. 
 • Treballar en la detecció de sinergies i en l’elaboració d’un pla d’acció entre les diferents associacions de productors de soja de la zona.

Què ofereix aquest voluntariat internacional?

Ofereix als alumni la possibilitat de participar en projectes de consultoria a països de l’Amèrica central. L’objectiu és sempre ajudar petites empreses locals, normalment cooperatives, a assolir uns resultats econòmics positius en benefici dels habitants i de les comunitats locals. Aquesta fórmula de treball suposa una interacció entre els antics alumnes sènior i els alumnes actuals. Els antics alumnes es desplacen primer a la zona i fan una consultoria sobre el terreny d’unes tres setmanes. Tornen havent localitzat aquelles accions en què després els alumnes del programa SUD podran desenvolupar les seves pràctiques durant dos mesos.

Al llarg de l’estada, aquests alumnes són tutoritzats regularment a distància pels antics alumnes a través de Skype. Com a projecte inclusiu, el model comporta unes relacions de col·laboració i d’implicació que perduren en el temps, buscant contribuir a la sostenibilitat de les empreses. La implicació dels voluntaris sol ser de més de tres anys en el seguiment del projecte assignat. Així es controla l’evolució de cada projecte i l’aplicació de les recomanacions de la consultoria per a l’assoliment dels objectius. Els alumni participants són professionals amb bagatge en les seves empreses, en start-ups, en negocis familiars o en emprenedories.

Tenen sempre experiència en països en via de desenvolupament i són persones amb sentit de la responsabilitat social, sensibilitat, empatia i compromís. Es tracta d’unes consultories especialment complicades per la definició dels encàrrecs. Per això, a l’hora de seleccionar-ne els voluntaris, es dona prioritat a aquelles persones que són professionalment resolutives, polivalents, multidisciplinàries, d’acció, flexibles i adaptables.

Reconeixement a la Jornada Anual de Lima

El proppassat 21 d’abril, va tenir lloc a Lima una gran trobada d’antics alumnes del Chapter Perú. La comunitat d’antics alumnes d’Esade a la regió llatinoamericana es va aplegar amb motiu del I Fòrum d’Esade Alumni a l’Amèrica Llatina, que va tenir com a tema central la innovació com a estratègia en un entorn global. Després de diverses taules rodones i abans del sopar de networking, l’acte va centrar l’atenció en el projecte Together d’Esade i va atorgar als dos antics alumnes que treballen al Perú –a CCAIJO, una cooperativa de ramaders locals productors de llet– un premi per la seva contribució social.

Els alumni Alessio Cusín i Teresa Portero recollint el premi per la seva contribució a la cooperativa CCAIJO del Perú

esade sud together peru