Vés al contingut

Cap a la necessària transformació digital de la mobilitat

El futur de la mobilitat sostenible, connectada i col·laborativa passa per la transformació digital.
Cellnex movilidad

Per ajudar el sector a donar resposta als objectius d'impacte mediambiental i la millora de la seguretat, hem d'accelerar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions. Xarxes i solucions de comunicació capaces d'aconseguir el màxim de sinergies entre carreteres, ferrocarril i operadors de telecomunicacions, tot facilitant així la seva operativa i competitivitat, així com la reducció de la sinistralitat.

Disposar d'una cobertura de comunicacions contínua, especialment a 5G, conjuntament amb elements de captació de dades en temps real facilitarà als gestors de la mobilitat millorar la presa de decisions en temps real, tot adaptant la via a les necessitats del moment, incrementar la seguretat de les vies reduint el nombre d'accidents —en línia amb l'objectiu de zero morts a la carretera el 2050—, millorar la fluïdesa, reduint temps de recorregut amb l'impacte econòmic que representa personalment i empresarialment, i adaptar les inversions en infraestructures segons les necessitats reals optimitzades. Tots aquests beneficis es poden veure incrementats si afegim informació dels vehicles que utilitzen aquestes infraestructures.

Actualment un vehicle genera uns 2 Tbytes de dades cada hora de funcionament; gran part de la informació és utilitzada internament per controlar els subsistemes del cotxe. Els vehicles autònoms incrementaran el volum de dades fins als 5 TB, ja que han d'analitzar informació que fins ara processa el conductor (anàlisi intel·ligent de les càmeres de vídeo i làser que substitueixen la vista del conductor) i que li permet prendre les decisions a cada moment. Això implica que, cada cop més, els vehicles passaran a ser bateries amb capacitat de processament que es mouran sobre rodes. Aquest augment de les necessitats de processament provocarà un consum energètic més gran.

 

"Cal que les infraestructures de comunicació i de computació distribuïda siguin accessibles i compartides pels diferents actors del nou ecosistema de mobilitat"

 

D'altra banda, la responsabilitat dels moviments del vehicle passa del conductor als algorismes de presa de decisió implementats pel fabricant del vehicle, i cal assegurar que els moviments són segurs i no generen problemes amb altres vehicles. Així doncs, la comunicació i la coordinació entre vehicles autònoms/connectats amb la resta dels vehicles que asseguri els moviments és crucial, igual que la informació analítica de context que proporciona la infraestructura per aconseguir una mobilitat col·laborativa, segura i sostenible.

En aquestes circumstàncies, disposar d'unes bones comunicacions que assegurin el funcionament dels vehicles i els ajudin a processar la seva informació i la del context és un factor clau en el procés de transformació. Però és suficient? Cal que les infraestructures de comunicació i de computació distribuïda siguin accessibles i compartides pels diferents actors del nou ecosistema de mobilitat per facilitar la creació de nous models i l'intercanvi local immediat (baixa latència) de les dades. En definitiva, que ajudin al procés de digitalització de la mobilitat i els diferents actors materialitzin els beneficis que aquesta aporta, de la mateixa manera que actualment s'està fent a l'entorn industrial.

Cellnex movilidad

Infraestructures d'abast transfronterer

Al Cellnex Mobility Lab ubicat a Castellolí (Barcelona) i com a coordinadors del projecte H2020 5GMED, estem treballant en el desenvolupament de les infraestructures multitecnologia, amb capacitat de computació distribuïda, encaminades a millorar l'experiència d'usuari, l'operativa de la mobilitat i que contribueixin a la generació de nous serveis.

Infraestructures, més sostenibles energèticament, capaces de proporcionar una connectivitat contínua 5G que garanteixin les necessitats futures dels viatgers/mercaderies, la seguretat, l'eficàcia operativa, la diminució de la sinistralitat i l'impacte mediambiental. És un primer pas reforçat amb els propers desplegaments transfronterers adjudicats per la CE als corredors entre França–Espanya–Portugal (corredor Atlàntic i Mediterrani) dins del programa Europeu CEF-2 Digital, que sens dubte contribuiran a accelerar la transformació digital de la mobilitat i la seva evolució tecnològica a Europa.

Un repte majúscul que de moment se centra en els corredors de la xarxa TEN-T Europea (26.000 km) que connecta ciutats, ports, aeroports i centres logístics, però que els propers anys arribarà a les ciutats on es concentren gran part dels moviments de persones i mercaderies i en què l'impacte dels vehicles al medi ambient, els accidents i la societat són més grans i on possiblement els nous models de mobilitat compartida, personal i autònoma siguin més necessaris.

 

"En els propers anys, la conducció, dirigida per les dades, ajudarà a l'evolució de la mobilitat dels vehicles privats a una mobilitat compartida, col·laborativa i autònoma"

 

En el projecte H2020 PoDIUM, en què Cellnex participa com a coordinador dels pilots a ciutats/corredors d'Alemanya, Itàlia i Espanya, precisament es comença a treballar en la mobilitat col·laborativa i connectada a les ciutats que permeten la convivència de vehicles connectats i autònoms i en milloren el trànsit.

En els propers anys, la conducció, dirigida per les dades, ajudarà a l'evolució de la mobilitat dels vehicles privats a una mobilitat compartida, col·laborativa i autònoma. Precisament a l'estudi que estem duent a terme amb Abertis, dins la convocatòria CEF-2 digital, al projecte EUMOB, s'analitza quins serveis i models de negoci es poden desenvolupar a partir de les dades generades pels vehicles i les infraestructures.

Totes aquestes actuacions contribueixen a accelerar la digitalització de la mobilitat i la seva evolució tecnològica (c-v2x, FRMCS, 6G, Edge…), on Cellnex pot jugar un paper clau en ser present a 12 països europeus, cosa que permet afrontar projectes transfronterers de desplegament als principals corredors TEN-T i a les ciutats.

 

Raül Gonzàlez Prats

Senior Product Manager de Projectes Col·laboratius de Cellnex

 

logo Cellnex cat