Vés al contingut

Els nous Club Arbitratge Esade Alumni i Club Sport Business Esade Alumni se sumen a la xarxa

Els alumni relacionats amb l'arbitratge i l'sport business compten amb dos nous Clubs Esade Alumni, que neixen per fomentar la relació amb altres membres de la comunitat, potenciar el networking i ampliar coneixements
Nuevos clubes

Club Arbitratge Esade Alumni

La proposta de creació del Club Arbitratge neix de les converses mantingudes entre professionals de l'àmbit de l'arbitratge internacional de la comunitat alumni i els actuals alumnes de la casa. El nou club pretén complir una triple funció: servir com a punt de trobada i connexió per als alumni que treballen al sector; canalitzar els dubtes i inquietuds dels alumnes actuals d'Esade en relació amb l'arbitratge i el desenvolupament de les seves carreres en aquest camp; i reforçar la imatge d'Esade en un sector en evident auge, que alhora resulta molt atractiu per a presents i futurs estudiants per les evidents possibilitats de mobilitat internacional que ofereix.

El Club Arbitratge està orientat a tots aquells professionals que es dediquin a l'arbitratge en sentit ampli, ja que abasta camps tan diversos com el nacional i internacional, comercial, d'inversió,  les institucions arbitrals, les assessories jurídiques internes, els procediments judicials en suport de l'arbitratge o l'arbitratge Estat-Estat i dret internacional públic.

Entre els objectius del club destaca impulsar la difusió de l'arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de controvèrsies, prestar assessorament als alumni i alumnes dels últims cursos en relació amb la seva inserció al mercat de l'arbitratge internacional i compartir experiències sobre els processos de selecció i la mobilitat horitzontal al mercat internacional. Tot això es durà a terme mitjançant conferències i col·loquis, fòrums de debat i difusió de millors pràctiques amb professionals de prestigi reconegut; cursos i sessions d'eminent caràcter pràctic; activitats socials o de networking; i jornades de resolució de casos.

Parlem amb Patricia Saiz (Lic&MD 01), presidenta de la Junta Directiva

Per què era necessari aquest club?

Patricia SaizExisteix un gran interès per l'arbitratge internacional entre els alumnes d'Esade, i cada vegada són més els “casos d'èxit” d'alumni en aquest sector en auge. En aquest context, el Club Arbitratge es presenta, d'una banda, com un punt de trobada i connexió per als alumni que treballen en aquest sector, i, d'altra banda, com una oportunitat de networking i mentoring per als alumnes d'Esade que aspiren a incorporar-se a aquest mercat laboral altament competitiu.
Quins són els objectius per a aquest primer any? I en el mitjà termini?

Els objectius per al primer any són la creació d'una base sòlida de membres i l'organització d'esdeveniments i conferències relacionades amb l'arbitratge. En el mitjà termini, el club aspira a convertir-se en un referent en l'àmbit de l'arbitratge, tant a nivell nacional com internacional. Això implica establir aliances estratègiques i col·laborar amb institucions i organitzacions rellevants en el sector, a més d'augmentar el nombre de membres i continuar oferint esdeveniments i conferències d'alta qualitat.

Com seran les relacions amb altres Clubs Esade Alumni?

El Club Arbitratge buscarà establir relacions de col·laboració i sinergies amb altres clubs transversals, com ara el d'Energia i Medi ambient, així com el de Salut i Farma, que també són rellevants al món de l'arbitratge. Això pot dur-se a terme, per exemple, a través de l'organització conjunta d'esdeveniments que abordin temes d'interès comú, per compartir així experiències i coneixements rellevants per a tots dos sectors. L'objectiu serà ajudar els membres del Club Arbitratge a ampliar la seva xarxa de contactes i generar oportunitats de creixement professional.

Què pot aportar el club a la comunitat? I la comunitat al club?

El club oferirà valuoses oportunitats de networking que permetran tant als alumni com als alumnes d'Esade establir connexions amb professionals establerts a la indústria de l'arbitratge, cosa que generarà noves oportunitats laborals i professionals. Així mateix, oferirà un espai per adquirir coneixements especialitzats en l'arbitratge internacional. D'altra banda, la comunitat aportarà diversitat de perspectives que enriquiran les discussions i activitats del club, per estimular així la generació de noves idees per fer front als desafiaments inherents a la pràctica arbitral.

Nou Club Sports Business

La indústria de l'esport i el benestar, que engloba diferents sectors de gran importància per a la societat, per al teixit empresarial i per a l'economia del nostre país, ofereix una oportunitat inqüestionable per al desenvolupament laboral i professional de milers de persones. Per això, el nou Club Sports Business Esade Alumni busca crear una comunitat de professionals de l'àmbit de l'esport amb un vincle comú: Esade. I ho farà creant entorns de diàleg i debat sobre innovació i tendències de futur i sobre els seus models de gestió i negoci, tot promovent relacions de networking, oportunitats professionals i suport a projectes globals del sector; i defensant una visió àmplia de l'esport com a instrument per al creixement individual i el desenvolupament col·lectiu.

En un sector àvid de líders i professionals qualificats en constant evolució, aquest club pretén contribuir al creixement dels seus membres i fomentar el desenvolupament d'oportunitats. Per això, es dirigirà a les principals indústries que conformen el negoci de l'esport a Espanya i que seran presents al club des de l'àmbit de l'esport professional-espectacle, el fitness & wellness, les empreses d'articles i equipament esportiu, la docència i formació, el turisme actiu & oci, sport techs & e-sports, així com sport consulting, màrqueting i mitjans de comunicació.

Parlem amb Pepe Cano Castiñeira (EMBA 19), president de la Junta Directiva

Quins són els objectius del club per a aquest primer any? 

Pepe CanoAquest projecte neix amb el propòsit de crear una comunitat referent de professionals de l'àmbit de l'esport que promoguin i participin en iniciatives de diàleg, debat i difusió de coneixement sobre tendències, innovació i futur de la indústria i dels seus diversos models de gestió i negoci.

Durant la seva primera etapa, enfocarem gran part del nostre esforç a atreure professionals immersos en l'ecosistema de les diferents indústries que conformen l'esport que, alineats amb aquest propòsit, desitgin involucrar-se proactivament en el desenvolupament d'iniciatives que aportin valor a tota la comunitat Esade Alumni i especialment a tots aquells professionals que tinguin interès en el negoci de l'esport.Com us veieu a mitjà termini?

Estem convençuts que el Club Sport Business, representat per una àmplia junta directiva amb dilatada trajectòria professional en l'àmbit de l'esport , es convertirà aviat en una comunitat de gran valor que ofereix un marc de relacions, trobades i oportunitats i, així mateix, amb un interessant potencial per fer costat a projectes globals del sector.

Tot això es desenvoluparà en un entorn l'epicentre del qual serà la institució acadèmica Esade a través del seu marc Alumni, per la qual cosa es posicionarà com a referent en la difusió i desenvolupament d'iniciatives que reflecteixin el futur de la indústria de l'esport i del seu paper a la societat.

Heu pensat quines relacions establireu amb altres clubs?

L'exercici físic i l'esport tenen un paper transversal a la nostra societat, ja que genern impacte en diversos sectors. El nostre club representa un ecosistema d'indústries molt diferents que giren entorn de l'esport, però que alhora estan molt connectades amb altres sectors representats en diferents clubs d'alumni. Per això, serà un repte molt enriquidor establir sinergies amb altres clubs per aprofundir sobre temàtiques d'interès per a professionals de diferents àrees. Volem oferir la nostra experiència i la nostra il·lusió, també per sumar, i d'igual manera, estem convençuts que podrem aprendre i créixer treballant al costat d'ells.

Què pot aportar el club als alumni? 

Aquest club neix per construir una comunitat que aporti gran valor a Esade Alumni i promogui iniciatives d'interès per a aquells que orienten la seva professió al negoci de l'esport. No obstant això, considerem que l'esport genera a la nostra societat un interès social que transcendeix l'estrictament professional, per la qual cosa estem convençuts que les nostres iniciatives despertaran l'interès de molts alumni amb independència de la seva dedicació professional.

Es desenvoluparan trobades que permetin a la comunitat d'Esade aprendre i interactuar amb els professionals de major referència en cada àrea, enriquir-se de contactes, generar sinergies i oportunitats de negoci, captar i oferir talent per a diferents projectes i formar part d'una comunitat de referència que persegueix crear impacte en aquesta indústria i a la nostra societat.

I els alumni al club?

Atesa la diversa naturalesa d'aquest ecosistema i l'àmplia representació de membres que la integren, serà molt enriquidor posar en comú visió, experiència i perspectives dels professionals que conformin el club, i d'ells dependrà sens dubte el seu desenvolupament i èxit.

Per què creus que aquest club era necessari?

Crec que aquest club és totalment necessari, ja que la indústria de l'esport, l'exercici físic i el benestar són fonamentals per a la societat, el teixit empresarial i l'economia del país, perquè ofereixen una oportunitat inqüestionable per al desenvolupament professional i la creació de negoci de milers de persones a Espanya. D'aquesta manera, considerem convenient que aquest ecosistema sigui present en l'àmbit acadèmic i institucional d'Esade Alumni, cosa que contribuirà al desenvolupament, aprenentatge i creixement d'estudiants i membres de la seva comunitat.